සදහම් වැඩසටහන්‍

 

 

 

 

දහම් මග යන පිරිසෙහි අභිවෘද්ධිය අරමුණු කොට විහාරස්ථානය තුළ සදහම් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙයි. පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ මෙම කාල වේලාවන්හිදී හමුවිය හැකිය.

කාලසටහන

පසළොස්වක හා අමාවක පොහොය දිනවල

පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා පෙහෙවස් සමාදානය / ධර්ම සාකච්ඡාව / පුණ්‍යානුමෝදනාව

 

සෙනසුරාදා දිනවල

පෙ.ව. 9.00 සිට මධ්‍යාහ්න 12.00 දක්වා  පටිභාන කාව්‍යමය පූජාව / පුණ්‍යානුමෝදනාව

 ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා

ධර්ම සාකච්ඡාව

 

විහාරස්ථානය දක්වා ගමන් මාර්ගය.