ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 

                                                        
මාතෘකා 56.   සම්පූර්ණ කා
ය පැය 14 විනාඩි 21.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 619
කාණ්ඩ අංක
047                                             
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න    
01 සන්තානයක ක්‍රෝධය සහ මෛත්‍රිය  බාගන්න    
02 යුතුකම් ඉටු කිරීමේ වටිනාකම බාගන්න    
03 සතුන් ගෙන් සිදුවන කරදර වලට උපක්‍රම බාගන්න    
04 කුඩා කල හොඳින් කතා කොට පසුව ගොත ගැසීම බාගන්න    
05 බුදුන් උපන් දේශය බාගන්න    
06 අපාය විස්තරය බාගන්න    
07 ආදරය යන පදයේ නිරුක්තිය බාගන්න    
08 ආදරයේ යථාර්ථය බාගන්න    
09 අවංකයි පිරිසිදුයි කමටහන විග්‍රහය 1 බාගන්න    
10 අවංකයි පිරිසිදුයි කමටහන විග්‍රහය 2 බාගන්න    
11 බුදු දහම තුලින් අමනුෂ්‍ය ආරක්ෂාව බාගන්න    
12 දුක දැකීම බාගන්න    
13 එකොලොස් ගින්න බාගන්න    
14 ගිහි පුද්ගලයාගේ මාර්ග ථල සීමාව බාගන්න    
15 ගොන් බාන බාගන්න    
16 කර්මජ රූප, චිත්තජ රූප සහ උතුජ රූප බාගන්න    
17 නමාමි බුද්ධං බාගන්න    
18 නිවන් දකින්නේ මෙම භවයේදීමද බාගන්න    
19 නිවන් සුවය බාගන්න    
20 පංච මාර ජිතෝ නාථෝ ගාථාවේ විග්‍රහය බාගන්න    
21 රහතන් වහන්සේ සහ ලෝකය බාගන්න    
22 රූපය විදර්ශනාවට ගන්නා අයුරු බාගන්න    
23 සිතුවිලි පහල කිරීමට මොළය උදව් වේද බාගන්න    
24 සිතුවිලි වලට මොළය බලපාන ආකාරය බාගන්න    
25 සෝවාන් මග බාගන්න    
26 යෝජනාවක් බාගන්න    
27 ඇලීම (විග්‍රහය) බාගන්න    
28 ආනන්තරීය කුසල් තිබේද බාගන්න    
29 ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව නිර්මාංශ විය යුතුද බාගන්න    
30 ආර්ය සමාධියක් බාගන්න    
31 භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙදෙනෙකු වෙත සාංඝික දානයක් දිය හැකිද බාගන්න    
32 චතුර්ත ධ්‍යානය බාගන්න    
33 දහම් මග යන අය දැනගත යුතු වැදගත් කරුණක් බාගන්න    
34 දානයේ ආනිසංශ දුන් දෙය අනුව වෙනස් වේද බාගන්න    
35 දස දිශාවට ආර්ය මෛත්‍රිය වඩන අයුරු බාගන්න    
36 නිවසේ බුද්ධ පූජාව තැබීමට සුදුසු ස්ථානය බාගන්න    
37 හේතුඵල රටා ක්‍රමය බාගන්න    
38 හේතුඵල සහ අරමුණු ගැනීම බාගන්න    
39 මතු හටගන්නා දෙය ඔත්තප්පන අවස්ථාවේදී වෙනස්කල හැකිද බාගන්න    
40 මීයන් සහ කැරපොත්තන් හට පිලියම් බාගන්න    
41 නිවන් දැකිය හැක්කේ කවදාද බාගන්න    
42 පිලිකාවට හේතු බාගන්න    
43 පසේ බුදුන් යනු බාගන්න    
44 අරිහත් ඵළය ලද බව නොදැනීම බාගන්න    
45 සාංඝික දානයේ ඉතිරිය ගිහියන්ට කැපද බාගන්න    
46 සිත චෛතසික වලට මුලද බාගන්න    
47 සිත යනු බාගන්න    
48 විඤ්ඤාණ සහ චිත්ත පිළිබඳව බාගන්න    
49 ප්‍රවෘත්ති සහ පටිසන්ධි පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය බාගන්න    
50 විවාහයේ නිරුක්තිය බාගන්න    
51 කාම සිතිවිලි පාලනය කළයුතුද බාගන්න    
52 මැරිය යුතු විෂඝෝර සර්පයෝ බාගන්න    
53 කර්මස්ථානයක ස්වභාවය බාගන්න    
54 ධර්මයේ ස්වභාවය බාගන්න    
55 සක්විත්තන්ට නිවන් දැකිය හැකිද බාගන්න    
56 භාවනාව බාගන්න