පරිබාහිර යොමුව 

 

 

තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න.

 

 

  • උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් පොහොසත් බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව එහි මූලික ස්වරූපය සුරැකෙන පරිද්දෙන්  ස්කෑන් කොට ශාසනාභිවෘද්ධිකාමී සමින්ද රණසිංහ මහතා විසින් www.aathaapi.org අන්තර්ජාල අඩවියට ඇතුළත් කොට තිබේ. එය ත්‍රිපිටකය බාගත කිරීම   සම්බන්ධතාවය හරහා බාගතකොට ගතහැක ව්ශේෂ ස්තූතිය සමින්ද රණසිංහ මහතාට.

  • මෙම අන්තර්ජාල අඩවියට සමගාමීව, ලෝසතුන් කෙරෙහි කරුණා පෙරදැරිව පිරිසුදු ආර්ය දහම බෙදා දෙන තවත් අඩවි කිහිපයක්පහත දැක්වේ. මෙම අඩවිය තුළ නොමැති සමහර අංග ඒ තුළ අන්තර්ගත වේ.  ධර්ම ගරුත්වයෙන්යුතුව ඒවා පරිහරණය කරන්න.

                සැඟවුණු බොදු මග පොත - http://hiddenbuddhism.blogspot.com/
                ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇසුරෙන් සැකැසුන ලිපි - http://buddhism4nirvana.blogspot.com/
                සැගවුණු බුදු මග ෆේස් බුක් කණ්ඩායම - http://www.facebook.com/group.php?gid=225769289931#/group.php?gid=225769289931
                ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇසුරෙන් ලියන ලද ලිපි ඇතුළත් ෆේස් බුක් කණ්ඩායම - http://www.facebook.com/group.php?gid=73073047891

  • ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපැරණි වෙහෙර විහාර මීට දශක ගනනාවකට පෙර පැවතුණු ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට ඇතුළත් කොට තිබේ. එම ඡායාරූප www.lankapura.com සම්බන්ධය හරහා දැකගත හැක.