භාවනා
 කර්මස්ථාන


කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, රූපරාග, අරූපරාග, මාන, උද්ධච්ච, අවිජ්ජා
ප්‍රහීන කරනු සඳහා භාවනා කර්මස්ථාන
.
සූත්‍ර පිටකය : ඛුද්දක නිකාය : නෙත්තිප්‍රකරණය
: 28 පිට
අභිධර්ම පිටකය : ධම්මසංගණිප්‍රකරණය 387 පිට


 

          පහත දැක්වෙන භාවනා කර්මස්ථාන, ප්‍රායෝගිකව භාවිත කොට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත් ඒවා වෙයි. ඒවායේ ආශ්චර්යවත් බව අත්දැකීමට ඔබටද අවස්ථාව තිබේ. භාවනාව පිළිබඳව විග්‍රහයන් කිහිපයක්ද මෙහි අඩංගුවේ. භාවනා කර්මස්ථාන ආරම්භ කිරීමට පෙර එම විග්‍රහයන් අවබෝධකොට ගැනීම වඩාත් ප්‍රතිඵල දායකවනු ඇත. සදහම් සාකච්ජා වලදී භාවනාව පිළිබඳව කරන්නට යෙදුණු විග්‍රහයයන්ද මෙම පිටුව පහතම කොටසේ සඳහන්කොට ඇත.

 තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න.

 

පලමුව කලයුත්ත භාවනා කිරීමද නැතහොත් ධර්මාවබෝධය ලබාගැනීමද බාගන්න

0 : 22

15.2

 

ආනාපානසති  භාවනාව


          භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයා වෙත මහත් වූ දයානුකම්පාවෙන් යුතුව
ආන සහ ආපාන ක්‍රමවේදය ( ගතයුතු දේ සහ පහකළ යුතු දේ ) හෙවත් නිවැරදි ආනාපානසතිය අනුව කටයුතුකොට උතුම්වූ නිර්වාණය කරා ගමන් ගන්නා ධර්මානුකූල මාර්ගය පෙන්වාදුන් සේක.
            අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ යන ත්‍රිලක්ෂණය තුළින් ලෝකයේ යථා ස්වභාවය දුටු ආර්ය උතුමෝ
ක් තැනකටවී හිඳ කරන ආනාපානසති භාවනාව වෙනුවට මෙම අර්ථ පූර්ණ විද්‍යානුකූල ආනාපානසති භාවනා ක්‍රමවේදය එදිනෙදා කාය සංඛාර (කායික ක්‍රියා), වචී සංඛාර (වාචසික ක්‍රියා),  විත්ත සංඛාර (මානසික ක්‍රියා) වලදී ඊට සමගාමීව භාවිත කරති. නිවන් මග වඩන කුසලමූල සංඛාර ආන කියාද, එම මග වසන අකුසලමූල සංඛාර ආපාන කියාද නුවණැසින් දකිමින් වෙන්කොට හඳුනාගෙන ඊට ගැලපෙන ලෙස කටයුතු කොට නිවනට සමීපවෙති. එතුළින් වහ වහා ලෝකයට බැඳුණු ඡන්ද රාගයෙන් මිදෙමින් යති. ලොව්තුරා බුදු වරයෙකුගේ මහා ඤාණය තුළින් පමණක් සොයා ගන්නා මහත්ඵල මහානිසංශ ආනාපානසති භාවනාව මෙයයි. එය ප්‍රඥාවන්තයින්ගේ භාවනාවයි.
          සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී බල පුරා පහලකොට ගත් මහා ප්‍රඥා ශක්තියට ගෝචරවූ උතුම් වූ නිවන සහ එහි ගමන් මග, සිහිබුද්ධිය තුළින්ම ප්‍රත්‍යක්ෂ වන්නක් මිස නැහැය තුළින් ගලන සුලං රැල්ලට හසු වන්නක් නොවන බව ඔබට වටහා ගැනීමට පහත අඩංගු අර්ථවත් දේශනා සහ විග්‍රහයන් ආධාරවනු ඇත. විවෘත හා බුද්ධිමත් මනසින් යුතුව ඒවා පරිශීලනය කර අවබෝධ කොට ගෙන, මහත්ඵල මහානිසංශ ආනාපානසති භාවනාව එදිනෙදා ජීවිතයට ඇතුළත්කර ගන්න. එය ශ්‍රේෂ්ඨවූ ආර්යයන්ගේ නිවන් මගයි.

ආනාපානසති භාවනාව පිළිබඳව ත්‍රිපිටක ධර්මය තුළින්
සූත්‍ර පිටකය : ඛුද්දක නිකාය : පටිසම්භිදාමග්ග ප්‍රකරණය : 325 පිට
 

මාතෘකාව   

කාළය පැ : වි

ප්‍රමාණය  මෙ. බ.

ආනාපානසති  භාවනාව විග්‍රහය 1 බාගන්න 1 : 33 21.3
ආනාපානසති  භාවනාව විග්‍රහය බාගන්න 2 : 23 65.4
ආනාපානසති  භාවනාව විග්‍රහය 3 බාගන්න 0 : 14 9.8
කසින සහ ආනාපානසති භාවනාවෙන් නිවන් දැකිය හැකිද බාගන්න 0 : 26 15.1
මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය විග්‍රහය සූත්‍ර පිටකය : මජ්ජිම නිකාය 2 : 142 පිට : මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය බාගන්න 0 : 39 27.4

 


ලෝකෝත්තර ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව


           භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ස්වකීය අසහාය ඤාණය තුළින් අවබෝධ කොට ගත්තා වූ උතුම්වූ නිර්වාණය සහ ඒ දක්වා වන ශ්‍රේෂ්ඨ ගමන් මග, අනෙක් ලෝසතුන් වෙතද ලබාදීමට කටයුතු කිරීම මහත්වූ උතුම් ක්‍රියාවක් සේ සැළකූහ. අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ යන ත්‍රිලක්ෂණය තුළින් සත්‍ය නිවීම දුටු උතුම් ආර්යයෝ තමන් ලත් එම නිවීම සියලු ලෝසතුනටද වේවායි ඔවුන් කෙරෙහි මහත් වූ  දයානුකම්පාවෙන් යුතුව පතති. බුදු රජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාළ විවේක නිශ්‍රිත, විරාග නිශ්‍රිත, නිරෝධ නිශ්‍රිත, වොස්සග්ග පරිණාමී මහත්ඵල මහානිසංස ලෝකෝත්තර ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව එයයි.
           එය,
සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා..... යි පද වැලකින් පමණක් ප්‍රකාශ කෙරෙන ලෞකික මිත්‍රත්වය අභිබවා ගිය පැතුමකි. සසර දිගු කිරීමට හේතු වන සංඝනිකා දෝෂ සහිත ලෞකික මෛත්‍රියෙහිත් නිවනට උපනිශ්‍රය වන ලෝකෝත්තර ආර්ය මෛත්‍රියෙහිත් ඇති වෙනස මනාසේ අවබෝධකොට ගෙන, නිවැරදි හා සාර්ථක ක්‍රමයට අනුකූලව මෛත්‍රිය විහිදුවා පතුරුවා, උතුම්වූ නිවන කරා ගමන් කිරීමට පහත විග්‍රහයන් සහ භාවනා කර්මස්ථාන ඔබට මනා පිටිවහලක් වනු ඇත.

ලෝකෝත්තර ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව පිළිබඳව ත්‍රිපිටක ධර්මය තුළින්
සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය 5 - 1: 219 පිට : මෙත්ත සූත්‍රය (හලිද්දවසන සූත්‍රය)
සූත්‍ර පිටකය : අංගුත්තර නිකාය 5 : 2 පිට : මෙත්තානිසංස සූත්‍රය

 

මාතෘකාව   

කාළය පැ : වි

ප්‍රමාණය  මෙ. බ.

මෛත්‍රී භාවනා විග්‍රහය   1 බාගන්න 0 : 47 11.0
මෛත්‍රී භාවනා විග්‍රහය   2 බාගන්න 0 : 55 12.9
මෛත්‍රී භාවනා විග්‍රහය   3 බාගන්න 0 : 09 8.2
ආර්ය මෛත්‍රී භාවනා තුළින් නිවන් පූර්ණකල හැකිද බාගන්න 0 : 57 53.6
මෛත්‍රී කර්මස්ථානයකින් සතර සතිපඨ්ඨානය වැ‍ඩෙන ආකාරය බාගන්න 0 : 05 4.0
ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව (කුකුල්නාපේ සද්ධාරතන ස්වාමීන් වහන්සේ) බාගන්න 0 : 39 9.1

 


තව
ත් භාවනා කර්මස්ථාන කිහිපයක්
 

මාතෘකාව 

  කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
පටිකූල භාවනාව විග්‍රහය 1 බාගන්න 0 : 13 9.4
පටිකූල භාවනාව විග්‍රහය 2 බාගන්න 0 : 20 13.5
අසුභ භාවනාව බාගන්න 0 : 16 3.6

 

මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
මරණානුස්සතිය වඩන ආකාරය බාගන්න 0 : 13 9.7

 

මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
සදහම් වැඩසටහන් දිනයන්හිදී දෙන ලද කර්මස්ථාන - 1 බාගන්න 0 : 33 24.6
සදහම් වැඩසටහන් දිනයන්හිදී දෙන ලද කර්මස්ථාන - 2 බාගන්න 0 : 33 23.4
ඇස ඇවිළ ගත්තේය භාවනා කර්මස්ථානය බාගන්න 0 : 19 13.4

 


විග්‍රහයන්

                සදහම් සාකච්ජා වලදී භාවනා කර්මස්ථාන සම්බන්ධයෙන් කරන්නට යෙදුණු විග්‍රහයයන් හා ඒවා ප්‍රායෝගිකව භාවිත

කරනන් සඳහා, පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ  විසින් දෙනලද ධර්මානුකූල උපදෙස් පහත ඇතුලත් වේ
 

මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
භාවනා කමටහන් ශබ්දනගා වැඩිය යුතුද බාගන්න 0 : 02 1.6
භාවනාවේදී සිත දිවීමට පිළියම් බාගන්න 0 : 25 23.6
භාවනාවේ ආලෝක සංඥාව පිළිබඳව බාගන්න 0 : 02 2.1
පස්සද්ධියේ අවස්ථාවක් බාගන්න 0 : 03 2.5
භාවනාවේදී දැනගතයුතු සියුම් තැනක් - 1 බාගන්න 0 : 26 24.5
භාවනාවේදී දැනගතයුතු සියුම් තැනක් - 2 බාගන්න 0 : 24 22.4
ආර්ය සමාධියක් බාගන්න 0 : 09 6.2
චතුර්ථ ධ්‍යානය බාගන්න 0 : 02 1.3
සෝවාන් ඵලය භාවනාවෙන් ලැබිය හැකිද. බාගන්න 0 : 30 28.3
භාවනාවේදී සිහිය බැඳ තැබීම යනු. බාගන්න 0 : 09 5.9
ආර්ය සහ අනාර්ය ධ්‍යාන බාගන්න 0: 03 3.3
දෙවැනි ධ්‍යානය බාගන්න 0 : 02 1.3
භාවනාවේදී පැමිණෙන සිතිවිලි බාගන්න 7 : 30 7.0
භාවනාව ගැන ගැඹුරු විග්‍රහයක් බාගන්න 1 : 24 77.2
භාවනා‍ෙවන් ඉහළට යන ආකාරය බාගන්න 0 : 08 7.3
භාවනාව, සමාධිය සහ ධ්‍යාන බාගන්න 0 : 04 3.7
ධ්‍යාන පිළිබඳව බාගන්න 0 : 08 7.3
ප්‍රාතිහාර්ය වලට සමථ භාවනා අවශ්‍යද බාගන්න 0 : 12 8.7
තච පංචකය විදර්ශනා කිරීම බාගන්න 0 : 18 12.7
ධ්‍යාන ලබන ආකාරය බාගන්න 0 : 15 10.9
සිකුරු ග්‍රහයා භාවනාවට බාධා කරන්නේද බාගන්න 0 : 05 3.7
සමාධියට පත් වන්නේ කෙසේද බාගන්න 0 : 13 9.4
තිස් දෙයාකාර භාවනාවේ මනස අඩංගු නොවන්නේ ඇයි බාගන්න 0 : 10 7.1
භාවනාවේදී ලැබෙන අත්දැකීම් බාගන්න 0 : 02 1.9
කසින භාවනා විග්‍රහය බාගන්න 0 : 11 10.3
භාවනාවෙන් සමාධියක් කරා බාගන්න 0 : 06 4.4
භාවනාවේදී එන බාධා සහ ඒවාට පිළියම් බාගන්න 0 : 43 29.8